Quê hương > Tin tức > Công nghiệp tin tức > thời tiết nóng

Tin tức

thời tiết nóng

  • Tác giả:Anny Guo
  • Phát hành vào ngày:2017-06-16
Bây giờ thời tiết nóng một lần nữa ở đây, nó có thể như cao như 35℃, nhưng nó là tốt để làm cho màu sắc tẩy trắng, chỉ có ba hoặc bốn giờ, các tấm pin sẽ bị khô lại. Chúng tôi còn lò giặt, thậm chí weather 
không phải là tốt, chúng tôi vẫn có thể lò khô chúng.